S系列气液增压泵


给我们留言

产品介绍

S系列气液增压泵

S系列气液增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金制造,铝合金零部件加工后经氧化处理成黑色,保证了产品的外型美观。

接液部分材质根据介质不同选碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了泵的性能。本系列驱动活塞直径125mm。

最大驱动气压为10bar,为了保证泵的寿命,建议使用气压≤8bar。

型号

增压比

出口压力

流量

L/min

接口尺寸

净重

Kg

bar

psi

驱动口

入口

出口

S9

9:1

72

1044

16.95

ZG1/2

NPT 3/4

NPT 1/2

7.2

S17

17:1

136

1972

9.53

ZG1/2

NPT 1/2

NPT 1/2

7.1

S25

25:1

200

2900

6.62

ZG1/2

NPT 1/2

NPT 1/2

7.1

S39

39:1

312

4524

4.26

ZG1/2

NPT 1/2

NPT 3/8

7.1

S60

60:1

480

6960

2.64

ZG1/2

NPT 1/2

3/4-16

7.1

S80

80:1

640

9280

2.07

ZG1/2

NPT 1/2

3/4-16

7.1

S108

108:1

864

12528

1.52

ZG1/2

NPT 1/2

7/16-20

7.1

S150

150:1

1200

17400

1.06

ZG1/2

NPT 3/8

7/16-20

7.1

S240

240:1

1920

27840

0.67

ZG1/2

NPT 1/4

9/16-18

7.0*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的最小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力


SD系列气液增压泵

SD系列泵为单驱动头双作用泵,其特性同S系列泵相同,但与同规格S系列泵相比,脉冲小且其流量比S系列单作用泵提高50%。

型号

增压比

出口压力

流量

L/min

接口尺寸

净重

Kg

bar

psi

驱动口

入口

出口

SD9

9:1

72

1044

30.14

ZG1/2

NPT 3/4

NPT 1/2

8.7

SD17

17:1

136

1972

17.11

ZG1/2

NPT 1/2

NPT 1/2

8.6

SD25

25:1

200

2900

11.89

ZG1/2

NPT 1/2

NPT 1/2

8.6

SD39

39:1

312

4524

7.53

ZG1/2

NPT 1/2

NPT 3/8

8.6

SD60

60:1

480

6960

4.82

ZG1/2

NPT 1/2

3/4-16

8.6

SD80

80:1

640

9280

3.69

ZG1/2

NPT 1/2

3/4-16

8.6

SD108

108:1

864

12528

2.71

ZG1/2

NPT 1/2

7/16-20

8.6

SD150

150:1

1200

17400

1.88

ZG1/2

NPT 3/8

7/16-18

8.6

SD240

240:1

1920

27840

1.20

ZG1/2

NPT 1/4

9/16-18

8.5


*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的最小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力给我们留言

专注气动压力检测领域技术研发,引领流体系统技术创新。

姓 名: *

联系电话: *

留言内容: *


典型 产品